اخبار حداقل
08

جشنواره صبحانه سالم کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره

جشنواره صبحانه سالم  کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره
درمورخه 7/2/95درمحل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره جشنواره صبحانه سالم اجرا شد دراین جشنواره که باحضور پرسنل شبکه ومرکز بهداشت برگزار گردید .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (815)
کد خبر: 10116
  • جشنواره صبحانه سالم  کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره
  • جشنواره صبحانه سالم  کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره
  • جشنواره صبحانه سالم  کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره
جستجو