اخبار
17

طرح پزشک آدینه (پایش رایگان قندخون وفشارخون بمناسبت دهه فجر)

طرح پزشک آدینه (پایش رایگان قندخون وفشارخون بمناسبت دهه فجر)

بمناسبت فرارسیدن دهه مبارکه فجروباتوجه به روندروبه رشدبیماریهای غیرواگیرولزوم آموزش وغربالگری دراین زمینه ،شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره درروزجمعه قبل ازنمازجمعه مورخ 15/11/95برنامه ای تحت عنوان غربالگری رایگان فشارخون وقندخون بمنظور شناسایی افراددرمعرض مبتلا به این بیماریها برگزارنمودند.

دراین برنامه که باحضورپزشک ،کارشناس تغذیه وپرسنل پرستاری وفوریت شهرستان انجام پذیرفت تعداد280نفرازشرکت کننده گان درنماز جمعه مورد پایش قرار گرفتند.افرادی که دراین مرحله بعنوان های ریسک شناسایی شدندجهت پیگیری ومراقبت به سطوح بالاترارجاع داده شدند.همچنین تعدادی پمفلت آموزشی پیشگیری ازاین بیماریهادربین نمازگزاران توزیع شد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (280)
کد خبر: 12356
  • طرح پزشک آدینه (پایش رایگان قندخون وفشارخون بمناسبت دهه فجر)
  • طرح پزشک آدینه (پایش رایگان قندخون وفشارخون بمناسبت دهه فجر)
  • طرح پزشک آدینه (پایش رایگان قندخون وفشارخون بمناسبت دهه فجر)
جستجو