اخبار
18

میلادزینب کبری(س)وگرامیداشت روزپرستار

میلادزینب کبری(س)وگرامیداشت روزپرستار
بمناسبت میلادزینب کبری(س)وگرامیداشت روزپرستارمدیریت محترم شبکه ،معاون بهداشتی ،حراست وسایرواحدهای ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره ازمراکزبهداشتی درمانی تابعه بازدیدنمودندوضمن تبریک روزپرستاربه همه زحمت کشان این حرفه مقدس بااهدالوح سپاس وشاخه گل اززحمات ایشان تقدیرنمودند.
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (251)
کد خبر: 12393
  • میلادزینب کبری(س)وگرامیداشت روزپرستار
  • میلادزینب کبری(س)وگرامیداشت روزپرستار
جستجو