اخبار
20

مراسم گلنگ زنی مرکزبهداشت بدره

مراسم گلنگ زنی مرکزبهداشت بدره

درهفتمین روزازایام مبارک دهه فجرمراسم کلنگ زنی ساختمان اداری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بدره دردوطبقه ودرزیربنای هزارمترمربع باحضورمعاون محترم استاندارجناب آقای دکترعسگری وهیات همراه ومسئولین شهرستانی درشهربدره برگزار گردید.دکترناصری فرمعاونت محترم بهداشتی دانشگاه دراین مراسم ابرازداشتندکه درطول سال جاری پروژه های متعددبهداشتی درسطح استان درحال ساخت می باشدکه سهم این شهرستان  دوخانه بهداشت واختمان اداری می باشدکه با اجرای این پروژه هاتقریبا تمامی خانه های بهداشت ومراکز سطح شهرستان نوساز می باشند.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (377)
کد خبر: 12415
  • مراسم گلنگ زنی مرکزبهداشت بدره
  • مراسم گلنگ زنی مرکزبهداشت بدره
  • مراسم گلنگ زنی مرکزبهداشت بدره
جستجو