طراحی سایت
Enter Title

نام مرکز

مرکزبهداشتی درمانی روستایی شهرک ولیعصر(عج)
نام مسئول  دکتر فرشاد جمشیدی مقدم 

آدرس

 

 دهستان دوستان روبروی پاسگاه انتظامی دوستان 

تلفن

 

08435723894
 امکانات  پزشک عمومی - ماما - بهداشت محیط - بهداشت خانواده - بهداشت روان - دندانپزشکی - تزریقات و پانسمان - آزمایشگاه- داروخانه
خانه بهداشت های تحت پوشش ضمیمه شهرک- کلم - موسی

 

جستجو