طراحی سایت
Enter Title
نام مرکز مرکزبهداشتی درمانی شهری بدره
مسئول مرکز دکتر زهرا کامران 

آدرس

 

شهرستان بدره - خیابان شهید باهنر

تلفن

 

08435722405
امکانات

پزشک عمومی - ماما - بهداشت محیط - بهداشت خانواده - بهداشت روان - دندانپزشکی -رادیولوژی -تزریقات و پانسمان - آزمایشگاه - مشاوره ازدواج و تالاسمی

 

 

 

جستجو