تاریخ انتشار: یکشنبه 29 خرداد 1401
 در مراسمی با حضور معاون حراست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، حراست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره معرفی شد.

  در مراسمی با حضور معاون حراست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، حراست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره معرفی شد.

امتیاز: Article Rating
در این مراسم که با حضور آقایان محمدوند و بختی از اداره کل حراست دانشگاه علوم پزشکی، سرپرست شبکه و کارکنان اداری، مالی، بهداشتی و درمانی ستاد در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت درمان برگزار گردید، آقای محمد فتحی به عنوان حراست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره معرفی شد.

💫در ادامه از خدمات آقایان رضا باویله و جهانگیر کاظمی که پس از سی سال خدمت به درجه بازنشستگی نائل آمد با اهدا لوح و کارت هدیه تقدیر شد.

🔶در پایان نیز با حکم سرپرست اداره حراست دانشگاه علوم پزشکی آقای محمد فتحی به عنوان سرپرست جدید حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره معرفی گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  •  در مراسمی با حضور معاون حراست دانشگاه علوم پزشکی ایلام، حراست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره معرفی شد.
ثبت امتیاز
جستجو