مرکزبهداشتی درمانی شهرک ولیعصر(عج)

نام مرکز

مرکز جامع سلامت روستایی شهرک ولیعصر(عج)
نام مسئول  مسول : دکتر مجید ماواییان
جانشین مرکز : احترام کهزادی

آدرس

 

 شهرستان بدره - دهستان دوستان - روبروی پاسگاه انتظامی دوستان 

تلفن

 

08435723894
 امکانات  پزشک عمومی - ماما - بهداشت محیط - بهداشت خانواده - بهداشت روان - دندانپزشکی - تزریقات و پانسمان - آزمایشگاه- داروخانه
خانه بهداشت های تحت پوشش ضمیمه شهرک- کلم - موسی