نام مرکز  مرکز جامع سلامت شهری - روستایی چشمه شیرین
مسئول مرکز مسئول مرکز:دکتر سمیه حیدری
جانشین مرکز : فاطمه قیطاسی
آدرس شهرستان بدره - بخش هندمینی -شهر چشمه شیرین - خیابان شهید عزیزی - جنب مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) 
تلفن 08435833320
امکانات

پزشک عمومی - ماما - بهداشت محیط و حرفه ای - بهداشت خانواده - بهداشت روان - مبارزه با بیماریها - دندانپزشکی - تزریقات و پانسمان - آزمایشگاه- داروخانه

 

 خانه های بهداشت تحت پوشش

 دولگلاب - زید-  تلخاب- زرانگوش- گله دار- پایگاه شهری چشمه شیرین                                                              

Add Content...