نام و نام خانوادگی : حبیب مولایی
سمت : کارشناس امور دارویی
تحصیلات :